วันเพ็ญ เมฆบังวัน
admin สพป.ลำปาง เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
94
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 91.49%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ณัฏฐพร จินดากาศ
แม่ก๋งวิทยา
เข้าระบบ 184 ครั้ง
อันดับ 2
มาลี คำปวง
บ้านห้วยอูน
เข้าระบบ 164 ครั้ง
อันดับ 3
ปรีดา อุปอินทร์
ทุ่งหนองขามวิทยา
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 4
เกศกานต์ นันเปียง
กอรวกพิทยาสรรค์
เข้าระบบ 104 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net