สุมลรัตน์ ปล่องทอง
admin สพป.ลพบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
152
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 34.54%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อานันท์ ตรีทรัพย์
วัดใดใหญ่
เข้าระบบ 314 ครั้ง
อันดับ 2
เปรมจิตร ขลิบเงิน
วัดทุ่งสิงห์โต
เข้าระบบ 184 ครั้ง
อันดับ 3
อัจฉรา เต็งรัง
วัดเขาหนีบ
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 4
นุชนารถ วายโสกา
วัดรัตนาราม
เข้าระบบ 104 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net