หนูรัก วิฤทธิ์ชัย
admin สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
215
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 50.35%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 1.63%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ละอองดาว นาทองคำ
ถนนชัยสามัคคี
เข้าระบบ 170 ครั้ง
อันดับ 2
ยุพาภรณ์ แดนกาไสย
บ้านน้ำเกลี้ยง
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 3
วิทยา ศรีกาล
บ้านพรหมจรรย์
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 4
รุ่งฤดี งามพริ้ง
ชุมชนบ้านสว่าง
เข้าระบบ 49 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net