ละอองทิพย์ พวงศรีเคน
admin สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
331
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.70%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 24.40%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุปราณี ทัตสอย
บ้านเขวาตะคลอง
เข้าระบบ 220 ครั้ง
อันดับ 2
กนกรัตน์ หลักคำ
เมืองทุ่งวิทยา
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 3
วาสนา ชาติเจริญศิลป์สุข
บ้านดงมัน
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 4
จุฑามาศ พิชญโสภากุล
จตุรคามพัฒนา
เข้าระบบ 83 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net