ลำดวน พิมพ์วิชัย
admin สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
230
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ดอกไม้ บุตตะกะ
บ้านโนนสำราญ
เข้าระบบ 194 ครั้ง
อันดับ 2
สุชิลา ปริปุณณะ
บ้านดงแดงหนองเพียขัน
เข้าระบบ 171 ครั้ง
อันดับ 3
สุพรรณี ราชแก้ว
บ้านดงยาง
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 4
พรรณวดี รัฐมนตรี
ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิ
เข้าระบบ 118 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net