วิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
admin สพป.ระยอง เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
87
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 36.21%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ปรารถนา นาครักษ์
วัดกะแส
เข้าระบบ 191 ครั้ง
อันดับ 2
สิตางศุ์ สตารัตน์
บ้านบึงตะกาด
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 3
ณณัฐ ช่วยงาน
วัดเขาสำรอง
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 4
เพ็ชร นามเหลา
บ้านคลองบางบ่อ
เข้าระบบ 71 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net