รจนา ทับจันทร์
admin สพป.ระยอง เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
114
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 78.07%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 27.41%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สนิท แก้วสว่าง
วัดละหารไร่
เข้าระบบ 215 ครั้ง
อันดับ 2
พรสุดา ปานศิริ
วัดหนองพะวา
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 3
ฐานิตา มโนเลิศเทวัญ
บ้านชะวึก
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 4
ไพรริน บุญเต็ม
บ้านสำนักทอง
เข้าระบบ 64 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net