ศรัทธา สุรัชตนันท์
admin สพป.ยะลา เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
32
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 34.38%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อัจฉรา จันทร์ธุรส
บ้านวังใหม่ (ประชาอุ
เข้าระบบ 142 ครั้ง
อันดับ 2
แวลีเมาะ เด่นตุลาการ
บ้านนิคมสร้างตนเองธา
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 3
นริสา ณ ปัตตานี
บ้านตาเนาะแมเราะ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 4
ยีหาน สาหาด
บ้านปะเด็ง
เข้าระบบ 60 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net