มุกดา ยะหริ่ง
admin สพป.ยะลา เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
68
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 47.43%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
รอฮีหม๊ะ ดือราฮิง
บ้านบายอ
เข้าระบบ 306 ครั้ง
อันดับ 2
กามีละห์ ปาแย
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภ
เข้าระบบ 239 ครั้ง
อันดับ 3
ศุภัชชา กาบพลอย
บ้านยือนัง
เข้าระบบ 230 ครั้ง
อันดับ 4
อามาล. กุเดร์ดาเก็ง
เขื่อนบางลาง
เข้าระบบ 206 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net