อุบลรัตน์ กิมาคม
admin สพป.ยะลา เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
111
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองยะลา
 2. อำเภอเบตง
 3. อำเภอบันนังสตา
 4. อำเภอธารโต
 5. อำเภอยะหา
 6. อำเภอรามัน
 7. อำเภอกาบัง
 8. อำเภอกรงปินัง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 81.31%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ยะลา เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


29.31%
จำนวนนักเรียน  4,121 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  339 8.23
เตี้ย  533 12.93
เริ่มอ้วน+อ้วน  117 2.84
ผอม+เตี้ย  157 3.81
อ้วน+เตี้ย  62 1.50
ไม่มีภาวะ  2,913 ร้อยละ 70.69


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
จงกล หนูเหลือง
บ้านรั้วตะวัน
เข้าระบบ 179 ครั้ง
อันดับ 2
อามีเน๊าะ ตะยูนา
บ้านป่าพ้อ
เข้าระบบ 178 ครั้ง
อันดับ 3
อาแอเส๊าะ สะลอ
บ้านตะโละสดาร์
เข้าระบบ 162 ครั้ง
อันดับ 4
ซารีนา ดิง
บ้านจะรังตาดงมิตรภาพ
เข้าระบบ 159 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net