วัฒนา ทิพย์ภักดี
admin สพป.ยะลา เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
111
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 27.25%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จงกล หนูเหลือง
บ้านรั้วตะวัน
เข้าระบบ 163 ครั้ง
อันดับ 2
ซารีนา ดิง
บ้านจะรังตาดงมิตรภาพ
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
อามีเน๊าะ ตะยูนา
บ้านป่าพ้อ
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 4
อาแอเส๊าะ สะลอ
บ้านตะโละสดาร์
เข้าระบบ 142 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net