ศิริพรรณ แถวนาชุม
admin สพป.ยโสธร เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
190
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 30.70%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ณิชาภา กลมเกลี้ยง
บ้านเหล่าใหญ่
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 2
อรทัย โพธิ์กฎ
ชุมชนดงแคนใหญ่
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 3
วิมลรัตน์ บาระชล
บ้านสำราญ
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 4
วนิดา พิมพลีชัย
บ้านสังข์(ศรีเมืองรา
เข้าระบบ 90 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net