ดวงสมร อินต๊ะ
admin สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
176
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 38.64%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ธีรพัฒน์ จรุงสกุล
บ้านขุนแม่ลา
เข้าระบบ 670 ครั้ง
อันดับ 2
พรชัย สุนภาสถาพร
เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
เข้าระบบ 197 ครั้ง
อันดับ 3
สุพรรณิการ์ ก้อนแก้ว
บ้านแม่เกาะวิทยา
เข้าระบบ 185 ครั้ง
อันดับ 4
ธนัตพร เต่อเน่อ
บ้านบุญเลอ
เข้าระบบ 124 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net