พิเชษฐ กันทาหอม
admin สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
132
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 35.61%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สรรพัชญ์ วงศ์กำแหง
บ้านคำสุข
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 2
ศราวุธ ช้างลี้
บ้านแม่แจ๊ะ
เข้าระบบ 130 ครั้ง
อันดับ 3
วิภาลักษณ์ คำดี
บ้านท่าโป่งแดง
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 4
แพรวนภา คำภีระ
บ้านแม่เหมืองหลวง
เข้าระบบ 89 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net