กิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์
admin สพป.มุกดาหาร
 
จำนวนโรงเรียน
244
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองมุกดาหาร
 2. อำเภอนิคมคำสร้อย
 3. อำเภอดอนตาล
 4. อำเภอดงหลวง
 5. อำเภอคำชะอี
 6. อำเภอหว้านใหญ่
 7. อำเภอหนองสูง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.มุกดาหาร

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


21.83%
จำนวนนักเรียน  1,090 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  112 10.28
เตี้ย  32 2.94
เริ่มอ้วน+อ้วน  59 5.41
ผอม+เตี้ย  16 1.47
อ้วน+เตี้ย  19 1.74
ไม่มีภาวะ  852 ร้อยละ 78.17


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
จิฬาพรรณ สุขพันธ์
บ้านมะนาว
เข้าระบบ 292 ครั้ง
อันดับ 2
ภาวนา รัตนวงศ์
คำฮีเบญจวิทย์
เข้าระบบ 214 ครั้ง
อันดับ 3
อมรา โทนแก้ว
บ้านนาสองห้อง
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 4
สุดารัตน์ จักรสาร
บ้านหว้านน้อย
เข้าระบบ 127 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net