กิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์
admin สพป.มุกดาหาร
 
จำนวนโรงเรียน
244
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จิฬาพรรณ สุขพันธ์
บ้านมะนาว
เข้าระบบ 275 ครั้ง
อันดับ 2
ภาวนา รัตนวงศ์
คำฮีเบญจวิทย์
เข้าระบบ 208 ครั้ง
อันดับ 3
อมรา โทนแก้ว
บ้านนาสองห้อง
เข้าระบบ 183 ครั้ง
อันดับ 4
สุดารัตน์ จักรสาร
บ้านหว้านน้อย
เข้าระบบ 106 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net