ชไมพร ทิพย์สิงห์
admin สพป.มหาสารคาม เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
221
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 44.12%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
เพ็ญศรี จันมาศ
บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นห
เข้าระบบ 326 ครั้ง
อันดับ 2
ลำดวน คลื่นสนั่น
บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ
เข้าระบบ 249 ครั้ง
อันดับ 3
ศรัญญา เฒ่าสีสุราช
บ้านหนองสระ
เข้าระบบ 200 ครั้ง
อันดับ 4
ยุพิน วังหนองเสียว
บ้านเครือซูด
เข้าระบบ 158 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net