บุญร่วม ขันแก้ว
admin สพป.มหาสารคาม เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
196
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 35.46%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ลัดดาวัลย์ แทนรินทร์
บ้านหนองบัวโนนมี้
เข้าระบบ 133 ครั้ง
อันดับ 2
นวลจันทร์ เชื้อกูล
บ้านหนองแวง-หนองตุ
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 3
ยุภา สุขมณี
บ้านวังแสง
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 4
รัชนี แสนพินิจ
บ้านเปลือยหนองตูบ
เข้าระบบ 98 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net