บุญร่วม ขันแก้ว
admin สพป.มหาสารคาม เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
196
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองมหาสารคาม
 2. อำเภอแกดำ
 3. อำเภอโกสุมพิสัย
 4. อำเภอกันทรวิชัย
 5. อำเภอเชียงยืน
 6. อำเภอบรบือ
 7. อำเภอนาเชือก
 8. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 9. อำเภอวาปีปทุม
 10. อำเภอนาดูน
 11. อำเภอยางสีสุราช
 12. อำเภอกุดรัง
 13. อำเภอชื่นชม


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 89.41%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.มหาสารคาม เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


18.48%
จำนวนนักเรียน  10,717 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  542 5.06
เตี้ย  267 2.49
เริ่มอ้วน+อ้วน  882 8.23
ผอม+เตี้ย  186 1.74
อ้วน+เตี้ย  104 0.97
ไม่มีภาวะ  8,736 ร้อยละ 81.52


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ลัดดาวัลย์ แทนรินทร์
บ้านหนองบัวโนนมี้
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 2
นวลจันทร์ เชื้อกูล
บ้านหนองแวง-หนองตุ
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 3
ยุภา สุขมณี
บ้านวังแสง
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 4
รัชนี แสนพินิจ
บ้านเปลือยหนองตูบ
เข้าระบบ 100 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net