ชัยสิทธิ์ วิจิตร
admin สพป.ภูเก็ต
 
จำนวนโรงเรียน
49
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อรวรรณ ปราบหนุน
บ้านฉลอง
เข้าระบบ 170 ครั้ง
อันดับ 2
ดลญา แซ่หลิม
ถลางพระนางสร้าง
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
จินดา หนูขาว
บ้านบางเทา
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 4
มณีรัตน์ ปลูกไม้ดี
บ้านพารา
เข้าระบบ 82 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net