แสงหล้า สุดใจ
admin สพป.แพร่ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
122
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ละเอียด ก่อกอง
บ้านเหล่า(พิชัยศิริร
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 2
ออมสิน วงค์ปินตา
บ้านกวาง(ลือราษฎร์วั
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 3
สังวาล สอนธรรม
บ้านบ่อแก้ว
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 4
สุวิกร แก้วมา
บ้านปงหัวหาด(หัวหาดร
เข้าระบบ 81 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net