แสงหล้า สุดใจ
admin สพป.แพร่ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
122
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองแพร่
 2. อำเภอร้องกวาง
 3. อำเภอลอง
 4. อำเภอสูงเม่น
 5. อำเภอเด่นชัย
 6. อำเภอสอง
 7. อำเภอวังชิ้น
 8. อำเภอหนองม่วงไข่


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 92.83%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.แพร่ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


18.13%
จำนวนนักเรียน  4,952 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  252 5.09
เตี้ย  58 1.17
เริ่มอ้วน+อ้วน  521 10.52
ผอม+เตี้ย  41 0.83
อ้วน+เตี้ย  26 0.53
ไม่มีภาวะ  4,054 ร้อยละ 81.87


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ละเอียด ก่อกอง
บ้านเหล่า(พิชัยศิริร
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 2
ออมสิน วงค์ปินตา
บ้านกวาง(ลือราษฎร์วั
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 3
สังวาล สอนธรรม
บ้านบ่อแก้ว
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 4
สุวิกร แก้วมา
บ้านปงหัวหาด(หัวหาดร
เข้าระบบ 93 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net