เบญญพร โกสินทร์
admin สพป.แพร่ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
115
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 35.87%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นิตยา บุตรแก้ว
บ้านวังปึ้ง
เข้าระบบ 208 ครั้ง
อันดับ 2
ดวงฤทัย ธรรมสอน
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บ
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 3
ฐิตาภัทร์ ศิริวาท
บ้านนันทาราม(นันทราษ
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 4
ขวัญฤทัย ไข่คำ
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษ
เข้าระบบ 98 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net