ธนัญญา คำประเสริฐ
admin สพป.พะเยา เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
126
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 26.39%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
มีนา ประวัง
บ้านร่องส้าน
เข้าระบบ 177 ครั้ง
อันดับ 2
จักรพันธ์ ภาชนะ
บ้านสระ
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 3
จงกลณี เรือนสอน
บ้านบ่อเบี้ย
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 4
อรวิภา ใสคำฟู
ราชานุเคราะห์
เข้าระบบ 98 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net