รัชนีกร ไชยปะ
admin สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
129
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 36.43%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จิรารัตน์ ไพรแก่น
บ้านร่องกะถิน
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 2
สมบุญ มูลณี
โรงเรียนบ้านเข็กน้อย
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
สมคิด วัฒนะ
บ้านศิลา
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 4
เนตยา เงินเจริญ
บ้านห้วยลาด
เข้าระบบ 95 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net