สิริมา ชุมแก้ว
admin สพป.พัทลุง เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
114
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 85.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศิริพรรณ อินทราช
วัดสังฆวราราม
เข้าระบบ 158 ครั้ง
อันดับ 2
เสาวณีย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์
บ้านช่องฟืน
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 3
วริญญา สาเหล็ม
บ้านควนอินนอโม
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 4
จุฬารัตน์ จันทร์คง
สำนักสงฆ์ห้วยเรือ
เข้าระบบ 61 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net