จุฑา ไชยพันธ์
admin สพป.พัทลุง เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
117
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 28.21%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นางสาวินี เดชสง
วัดปากสระ
เข้าระบบ 133 ครั้ง
อันดับ 2
ราตรี แก้วทองประคำ
วัดโพรงงู
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 3
อาริตา คงจอก
วัดนาท่อม
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 4
ศรีสุภรณ์ โล้วโสภณกุล
อนุบาลพัทลุง
เข้าระบบ 59 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net