มัณฑนา ไกรศรศิลป์
admin สพป.พิษณุโลก เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
163
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 32.82%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วิไลลักษณ์ จันทะคุณ
บ้านสวนเมี่ยง
เข้าระบบ 407 ครั้ง
อันดับ 2
สุกัลยา ทาริยะวงศ์
บ้านนาแฝก
เข้าระบบ 274 ครั้ง
อันดับ 3
สุดารัตน์ ธรรมชัย
นครไทยวิทยาคม
เข้าระบบ 239 ครั้ง
อันดับ 4
สมปอง มุกข์ดา
วัดโบสถ์
เข้าระบบ 235 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net