พรประเสริฐ ประจันตะเสน
admin สพป.พิษณุโลก เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
114
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
 2. อำเภอนครไทย
 3. อำเภอชาติตระการ
 4. อำเภอบางระกำ
 5. อำเภอบางกระทุ่ม
 6. อำเภอพรหมพิราม
 7. อำเภอวัดโบสถ์
 8. อำเภอวังทอง
 9. อำเภอเนินมะปราง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 77.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


16.65%
จำนวนนักเรียน  1,399 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  52 3.72
เตี้ย  29 2.07
เริ่มอ้วน+อ้วน  103 7.36
ผอม+เตี้ย  30 2.14
อ้วน+เตี้ย  19 1.36
ไม่มีภาวะ  1,166 ร้อยละ 83.35


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
วจิรา คลังน้ำคู้
วัดทุ่งชา
เข้าระบบ 248 ครั้ง
อันดับ 2
นิสา นิลนนท์
วัดบางทราย(หลวงพิณพล
เข้าระบบ 219 ครั้ง
อันดับ 3
สุภี เทอดนิธิ
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไ
เข้าระบบ 205 ครั้ง
อันดับ 4
บัณฑิตย์ มณีพันธุ์
วัดแหลมโพธิ์
เข้าระบบ 168 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net