พรประเสริฐ ประจันตะเสน
admin สพป.พิษณุโลก เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
114
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วจิรา คลังน้ำคู้
วัดทุ่งชา
เข้าระบบ 246 ครั้ง
อันดับ 2
นิสา นิลนนท์
วัดบางทราย(หลวงพิณพล
เข้าระบบ 215 ครั้ง
อันดับ 3
สุภี เทอดนิธิ
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไ
เข้าระบบ 178 ครั้ง
อันดับ 4
เอนก ถนอมเพชรสุข
วัดแหลมโพธิ์
เข้าระบบ 165 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net