ลำภู ประเทืองผล
admin สพป.เพชรบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
123
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเพชรบุรี
 2. อำเภอเขาย้อย
 3. อำเภอหนองหญ้าปล้อง
 4. อำเภอชะอำ
 5. อำเภอท่ายาง
 6. อำเภอบ้านลาด
 7. อำเภอบ้านแหลม
 8. อำเภอแก่งกระจาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เพชรบุรี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
วนิดา ศรีโพธิ์ช้าง
วัดห้วยเสือ (มงคลประ
เข้าระบบ 154 ครั้ง
อันดับ 2
บุณยานุช เหลือกล้า
บ้านอ่างหิน
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 3
ละเมียด กันน้อย
บ้านทุ่งโป่ง
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 4
สุจิตรา กุลไทย
วัดท่าขาม (สะเทื้อนร
เข้าระบบ 108 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net