ลำภู ประเทืองผล
admin สพป.เพชรบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
123
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วนิดา ศรีโพธิ์ช้าง
วัดห้วยเสือ (มงคลประ
เข้าระบบ 150 ครั้ง
อันดับ 2
บุณยานุช เหลือกล้า
บ้านอ่างหิน
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 3
สุจิตรา กุลไทย
วัดท่าขาม (สะเทื้อนร
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 4
ละเมียด กันน้อย
บ้านทุ่งโป่ง
เข้าระบบ 104 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net