ปวรพร นกแก้ว
admin สพป.เพชรบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
91
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเพชรบุรี
 2. อำเภอเขาย้อย
 3. อำเภอหนองหญ้าปล้อง
 4. อำเภอชะอำ
 5. อำเภอท่ายาง
 6. อำเภอบ้านลาด
 7. อำเภอบ้านแหลม
 8. อำเภอแก่งกระจาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 99.73%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เพชรบุรี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


28.58%
จำนวนนักเรียน  10,811 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  390 3.61
เตี้ย  210 1.94
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,326 12.27
ผอม+เตี้ย  571 5.28
อ้วน+เตี้ย  593 5.49
ไม่มีภาวะ  7,721 ร้อยละ 71.42


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สุชาญ น้อยนุช
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 2
พวงเพ็ญ ถนอมบุญ
วัดไทรทอง (สาครราษฎร
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 3
ฐิตินันทน์ ศรีเบญจวรรณ
วัดหนองหว้า (เสธิยส
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 4
พนม เชื่อมชิต
วัดมณีเลื่อน
เข้าระบบ 90 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net