ปวรพร นกแก้ว
admin สพป.เพชรบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
91
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 31.59%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ฐิตินันทน์ ศรีเบญจวรรณ
วัดหนองหว้า (เสธิยส
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 2
สุชาญ น้อยนุช
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 3
พวงเพ็ญ ถนอมบุญ
วัดไทรทอง (สาครราษฎร
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 4
ศรัณยา น้อยสง่า สเต็กลา
อนุบาลเพชรบุรี
เข้าระบบ 69 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net