อัญชลี วงหลอด
admin สพป.พิจิตร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
125
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วิยะดา แวงโสธรณ์
บ้านแหลมรัง
เข้าระบบ 215 ครั้ง
อันดับ 2
ศริรักษ์ ตันมี
วัดใหม่ดงเจริญ
เข้าระบบ 181 ครั้ง
อันดับ 3
อัจฉรา สมพงษ์
วัดวังหินแรง
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 4
สุนีย์ ศรีรุวัฒน์
วัดลำประดาเหนือ
เข้าระบบ 123 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net