ฉัตรชนก การเที่ยง
admin สพป.พิจิตร เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
134
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ภัณฑิรา กองนิล
อนุบาลสามง่าม
เข้าระบบ 371 ครั้ง
อันดับ 2
รัชฎาพร ดิวงษ์
วัดกลางวงศ์มณี
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 3
ขนิษฐา เบ็ญอ้าหมาด
วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพ
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 4
อัญชลี บัวผัน
อนุบาลวังทรายพูน
เข้าระบบ 119 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net