รัชฎาพร ไชยรส
admin สพป.ปทุมธานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
67
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศันสนีย์ พุ่มโพธิ์
วัดแสงสรรค์
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 2
อุไร ภูษา
วัดสระบัว
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 3
สุภาพร สังข์โยฆะ
วัดศรีคัคณางค์
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 4
ศุภางค์​ แก้วมณี
วัดขุมแก้ว
เข้าระบบ 63 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net