รัชฎาพร ไชยรส
admin สพป.ปทุมธานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
67
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองปทุมธานี
 2. อำเภอคลองหลวง
 3. อำเภอธัญบุรี
 4. อำเภอหนองเสือ
 5. อำเภอลาดหลุมแก้ว
 6. อำเภอลำลูกกา
 7. อำเภอสามโคก


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 64.55%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ปทุมธานี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ศันสนีย์ พุ่มโพธิ์
วัดแสงสรรค์
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 2
อรวรรณ สุขเกษา
วัดมูลจินดาราม
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 3
สุภาพร สังข์โยฆะ
วัดศรีคัคณางค์
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 4
อุไร ภูษา
วัดสระบัว
เข้าระบบ 71 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net