สมใจ แก้วเมตตา
admin สพป.ปทุมธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
103
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองปทุมธานี
 2. อำเภอคลองหลวง
 3. อำเภอธัญบุรี
 4. อำเภอหนองเสือ
 5. อำเภอลาดหลุมแก้ว
 6. อำเภอลำลูกกา
 7. อำเภอสามโคก


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ปทุมธานี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ศิริพร ทรัพย์ประเสริฐ
บ้านคลองขวางบน
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 2
กุมารี ช้างเชื้อวงษ์
วัดศิริจันทาราม
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 3
มุกดา ฟักประไพ
วัดบางเตยใน
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 4
พรนภา บุตรสมบูรณ์
อนุบาลปทุมธานี
เข้าระบบ 117 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net