อาอีเสาะ เตะโระ
admin สพป.ปัตตานี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
67
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 31.34%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นิลาตีปะห์ สุหลง
ชุมชนบ้านละหารมิตรภา
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 2
ซารียะ บูละ
บ้านบาเลาะ
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 3
เจะมาเรียม กีลีมอ
ชุมชนบ้านมะนังดาลำ
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 4
สาลีนา อีซอ
บ้านบาโงยือแบ็ง
เข้าระบบ 66 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net