อุบลวรรณ ธรรมโชติ
admin สพป.ปัตตานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
115
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 91.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 20.22%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
พรทิวา แสงสุวรรณ
บ้านชะเมา
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 2
เทวลิน พรหมศิริ
บ้านตรัง
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 3
นายอิสมาแอ ปายอ
บ้านนาเกตุ
เข้าระบบ 77 ครั้ง
อันดับ 4
ฉัตรวดี สำเภาแก้ว
นิคมสร้างตนเองโคกโพธ
เข้าระบบ 77 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net