นุชนาฎ เขียวหมี
admin สพป.ปัตตานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
136
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นูรฮายาตี ดิเยาะ
บ้านบางหมู
เข้าระบบ 290 ครั้ง
อันดับ 2
มาอานีย์ ซียง
บ้านปะกาจินอ
เข้าระบบ 180 ครั้ง
อันดับ 3
รัตติกา วงศ์จันทร์
วัดมหิงษาราม
เข้าระบบ 139 ครั้ง
อันดับ 4
บุญลือพร ทุ่มทอง
อนุบาลปัตตานี
เข้าระบบ 137 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net