ประภาภรณ์ บัวเรือง
admin สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
111
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 2. อำเภอกบินทร์บุรี
 3. อำเภอนาดี
 4. อำเภอบ้านสร้าง
 5. อำเภอประจันตคาม
 6. อำเภอศรีมหาโพธิ
 7. อำเภอศรีมโหสถ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ประภาวดี โชติสนธิ์
บ่อทองวิทยา
เข้าระบบ 184 ครั้ง
อันดับ 2
จตุพร ไชยฤทธิ์
บ้านเขาไม้แก้ว
เข้าระบบ 180 ครั้ง
อันดับ 3
วธูสิริ เลือดทหาร
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
เข้าระบบ 161 ครั้ง
อันดับ 4
เนตรทิพย์ สุทธการ
บ้านคลองตาหมื่น
เข้าระบบ 143 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net