จีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร
admin สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
111
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 27.25%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จตุพร ไชยฤทธิ์
บ้านเขาไม้แก้ว
เข้าระบบ 173 ครั้ง
อันดับ 2
ประภาวดี โชติสนธิ์
บ่อทองวิทยา
เข้าระบบ 166 ครั้ง
อันดับ 3
วธูสิริ เลือดทหาร
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 4
เนตรทิพย์ สุทธการ
บ้านคลองตาหมื่น
เข้าระบบ 140 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net