ศิริพร ชัยศิรินิรันดร์
admin สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
118
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 37.29%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
รุ่งประกาย สมฤทธิ์
บ้านวังขอน
เข้าระบบ 495 ครั้ง
อันดับ 2
ทัตยา อรัญญิก
ชุมชนวัดบ้านโง้ง
เข้าระบบ 232 ครั้ง
อันดับ 3
นฤมล เจียงลา
วัดเนินไม้หอม
เข้าระบบ 140 ครั้ง
อันดับ 4
อภิวรรณ เกาะชัยภูมิ
บ้านปรือวายใหญ่
เข้าระบบ 107 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net