ศิริพร ชัยศิรินิรันดร์
admin สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
118
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 2. อำเภอกบินทร์บุรี
 3. อำเภอนาดี
 4. อำเภอบ้านสร้าง
 5. อำเภอประจันตคาม
 6. อำเภอศรีมหาโพธิ
 7. อำเภอศรีมโหสถ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
รุ่งประกาย สมฤทธิ์
บ้านวังขอน
เข้าระบบ 498 ครั้ง
อันดับ 2
สมใจ ภูมี
ชุมชนวัดบ้านโง้ง
เข้าระบบ 236 ครั้ง
อันดับ 3
อภิวรรณ เกาะชัยภูมิ
บ้านปรือวายใหญ่
เข้าระบบ 154 ครั้ง
อันดับ 4
นฤมล เจียงลา
วัดเนินไม้หอม
เข้าระบบ 144 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net