จุรีพร ศรวงศ์
admin สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
89
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ปาริษา แตงจุ้ย
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้า
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 2
ณรงค์เดช เลี้ยงไพบูลย์
อนุบาลกุยบุรี(วัดวัง
เข้าระบบ 110 ครั้ง
อันดับ 3
สุณัชชา แก้วประเสริฐ
บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 4
สุภาวดี ไชยเดช
บ้านเขาโป่ง
เข้าระบบ 85 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net