จุรีพร ศรวงศ์
admin สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
89
 
รายชื่ออำเภอ
 1. เมืองประจวบคีรีขันธ์
 2. กุยบุรี
 3. ทับสะแก
 4. บางสะพาน
 5. บางสะพานน้อย
 6. ปราณบุรี
 7. สามร้อยยอด


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ปาริษา แตงจุ้ย
อนุบาลสามร้อยยอด(บ้า
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 2
ณรงค์เดช เลี้ยงไพบูลย์
อนุบาลกุยบุรี(วัดวัง
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 3
สุณัชชา แก้วประเสริฐ
บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 4
จันทรา ทองสำราญ
บ้านหนองขาม (สันติกา
เข้าระบบ 99 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net