รัชนี ปานแดง
admin สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
120
 
รายชื่ออำเภอ
 1. เมืองประจวบคีรีขันธ์
 2. กุยบุรี
 3. ทับสะแก
 4. บางสะพาน
 5. บางสะพานน้อย
 6. ปราณบุรี
 7. สามร้อยยอด


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 88.54%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


20.97%
จำนวนนักเรียน  9,146 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  423 4.62
เตี้ย  326 3.56
เริ่มอ้วน+อ้วน  891 9.74
ผอม+เตี้ย  165 1.80
อ้วน+เตี้ย  113 1.24
ไม่มีภาวะ  7,228 ร้อยละ 79.03


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
จตุรานน เกิดพร้อม
บ้านหนองห้วยฝาด
เข้าระบบ 738 ครั้ง
อันดับ 2
กัณภิรมย์ ใกล้ชิด
บ้านเขามัน
เข้าระบบ 198 ครั้ง
อันดับ 3
กาญจนา ร่วมกำเหนิด
บ้านเนินดินแดง
เข้าระบบ 127 ครั้ง
อันดับ 4
สุภาพร แสงรวีวรรณ
อนุบาลเมืองประจวบคีร
เข้าระบบ 106 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net