อมรรัตน์ มะธิปะ
admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
192
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอคูเมือง
 3. อำเภอกระสัง
 4. อำเภอนางรอง
 5. อำเภอหนองกี่
 6. อำเภอละหานทราย
 7. อำเภอประโคนชัย
 8. อำเภอบ้านกรวด
 9. อำเภอพุทไธสง
 10. อำเภอลำปลายมาศ
 11. อำเภอสตึก
 12. อำเภอปะคำ
 13. อำเภอนาโพธิ์
 14. อำเภอหนองหงส์
 15. อำเภอพลับพลาชัย
 16. อำเภอห้วยราช
 17. อำเภอโนนสุวรรณ
 18. อำเภอชำนิ
 19. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 20. อำเภอโนนดินแดง
 21. อำเภอบ้านด่าน
 22. อำเภอแคนดง
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


7.75%
จำนวนนักเรียน  129 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  7 5.43
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  3 2.33
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  119 ร้อยละ 92.25


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ศุภิดา วังภูษิต
บ้านจะหลวย
เข้าระบบ 168 ครั้ง
อันดับ 2
ณัชชา เชิญรัมย์
อนุบาลนาโพธิ์
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
วิภารัตน์ มาต้น
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 140 ครั้ง
อันดับ 4
นงเยาว์ เจริญเกียรติ
บ้านโนนสมบูรณ์
เข้าระบบ 128 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net