อมรรัตน์ มะธิปะ
admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
192
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.78%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศุภิดา วังภูษิต
บ้านจะหลวย
เข้าระบบ 165 ครั้ง
อันดับ 2
วิภารัตน์ มาต้น
บ้านหนองไผ่
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 3
ณัชชา เชิญรัมย์
อนุบาลนาโพธิ์
เข้าระบบ 117 ครั้ง
อันดับ 4
ดวงจันทร์ กัณหา
บ้านข่อย
เข้าระบบ 106 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net