พรนภัส ละประโคน
admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
214
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอคูเมือง
 3. อำเภอกระสัง
 4. อำเภอนางรอง
 5. อำเภอหนองกี่
 6. อำเภอละหานทราย
 7. อำเภอประโคนชัย
 8. อำเภอบ้านกรวด
 9. อำเภอพุทไธสง
 10. อำเภอลำปลายมาศ
 11. อำเภอสตึก
 12. อำเภอปะคำ
 13. อำเภอนาโพธิ์
 14. อำเภอหนองหงส์
 15. อำเภอพลับพลาชัย
 16. อำเภอห้วยราช
 17. อำเภอโนนสุวรรณ
 18. อำเภอชำนิ
 19. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 20. อำเภอโนนดินแดง
 21. อำเภอบ้านด่าน
 22. อำเภอแคนดง
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 78.97%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


17.22%
จำนวนนักเรียน  4,244 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  213 5.02
เตี้ย  124 2.92
เริ่มอ้วน+อ้วน  265 6.24
ผอม+เตี้ย  73 1.72
อ้วน+เตี้ย  56 1.32
ไม่มีภาวะ  3,513 ร้อยละ 82.78


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ภัสราภรณ์ ศรีแก้ว
บ้านโคกงิ้ว
เข้าระบบ 339 ครั้ง
อันดับ 2
ทิพวรรณ หาญวารี
อนุบาลปะคำ
เข้าระบบ 290 ครั้ง
อันดับ 3
วิลัยภรณ์ มะลิงาม
จตุคามราษฎร์วิทยา
เข้าระบบ 263 ครั้ง
อันดับ 4
ดารินทร์ ปาประโคน
บ้านอุบลสามัคคี
เข้าระบบ 191 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net