พรนภัส ละประโคน
admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
214
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 48.48%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ภัสราภรณ์ ศรีแก้ว
บ้านโคกงิ้ว
เข้าระบบ 337 ครั้ง
อันดับ 2
ทิพวรรณ หาญวารี
อนุบาลปะคำ
เข้าระบบ 281 ครั้ง
อันดับ 3
วิลัยภรณ์ มะลิงาม
จตุคามราษฎร์วิทยา
เข้าระบบ 261 ครั้ง
อันดับ 4
ดารินทร์ ปาประโคน
บ้านอุบลสามัคคี
เข้าระบบ 189 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net