ปาณิสรา พลดอน
admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
229
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอคูเมือง
 3. อำเภอกระสัง
 4. อำเภอนางรอง
 5. อำเภอหนองกี่
 6. อำเภอละหานทราย
 7. อำเภอประโคนชัย
 8. อำเภอบ้านกรวด
 9. อำเภอพุทไธสง
 10. อำเภอลำปลายมาศ
 11. อำเภอสตึก
 12. อำเภอปะคำ
 13. อำเภอนาโพธิ์
 14. อำเภอหนองหงส์
 15. อำเภอพลับพลาชัย
 16. อำเภอห้วยราช
 17. อำเภอโนนสุวรรณ
 18. อำเภอชำนิ
 19. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 20. อำเภอโนนดินแดง
 21. อำเภอบ้านด่าน
 22. อำเภอแคนดง
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 74.13%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


19.56%
จำนวนนักเรียน  2,198 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  132 6.01
เตี้ย  71 3.23
เริ่มอ้วน+อ้วน  152 6.92
ผอม+เตี้ย  52 2.37
อ้วน+เตี้ย  23 1.05
ไม่มีภาวะ  1,768 ร้อยละ 80.44


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
บวรลักษณ์ มโนวิสุทธ์
บ้านสายโท 1
เข้าระบบ 657 ครั้ง
อันดับ 2
บุญศรี ชมพูนันทกานต์
วัดบ้านสวายจีกน้อย
เข้าระบบ 250 ครั้ง
อันดับ 3
อภิชญา สุขเกษม
บ้านละหอกตะแบง
เข้าระบบ 216 ครั้ง
อันดับ 4
พจณี สุขประเสริฐ
บ้านหนองเหล็ก
เข้าระบบ 199 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net