ปาณิสรา พลดอน
admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
229
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 33.95%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
บวรลักษณ์ มโนวิสุทธ์
บ้านสายโท 1
เข้าระบบ 651 ครั้ง
อันดับ 2
อภิชญา สุขเกษม
บ้านละหอกตะแบง
เข้าระบบ 214 ครั้ง
อันดับ 3
พจณี สุขประเสริฐ
บ้านหนองเหล็ก
เข้าระบบ 196 ครั้ง
อันดับ 4
กรกช ถือดียิ่ง
บ้านเสม็ดประชาอุปถัม
เข้าระบบ 185 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net