สุดาพร หงษ์นคร
admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
203
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 90.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 23.51%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุริชา ซึ่งรัมย์
วัดโกรกประดู่
เข้าระบบ 100 ครั้ง
อันดับ 2
นัยนา พวงมาลัย
บ้านเมืองยาง (เอี่ยม
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 3
จินตนา กระเชิญรัมย์
ไตรมิตรวิทยาคาร
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 4
เอื้อง ฉิมมาอุต
บ้านหนองเมืองต่ำ
เข้าระบบ 64 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net