เสนอ รัมพณีนิล
admin สพป.บึงกาฬ
 
จำนวนโรงเรียน
211
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 0.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วีระพันธ์ คำภูษา
บ้านนาสวรรค์
เข้าระบบ 174 ครั้ง
อันดับ 2
ปวิตรา วุฒิสาร
บ้านนาดง
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 3
นิตยา ไชยแก้ว
อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 4
หนึ่งฤทัย มงคลสูตร
บ้านหนองจันทน์
เข้าระบบ 106 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net