มยุราพร อินไชย
admin สพป.น่าน เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
147
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
พิกุล สุทธหลวง
จอมแจ้งวิทยาคาร
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 2
วิภารัตน์ จันต๊ะวัน
สกาดพัฒนา
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 3
ศรัญญา บุญเพชร
บ้านห้วยทรายขาว
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 4
ปิ่นปินัทธ์ วงค์สวัสดิ์
ชุมชนบ้านดอนตัน
เข้าระบบ 86 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net