สกาวเดือน ธนสิริโชติ
admin สพป.น่าน เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
176
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 45.45%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
เอ็มอร อินนะลา
บ้านสะเลียม
เข้าระบบ 415 ครั้ง
อันดับ 2
พรวิมล ปาผล
บ้านน้ำเกี๋ยน
เข้าระบบ 247 ครั้ง
อันดับ 3
ภัทรวดี ปาริน
ชุมชนบ้านนาหลวง
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 4
กัญญารัตน์ ปัญญารัตนวงศ์
บ้านขึ่งงามมงคล
เข้าระบบ 95 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net