สกาวเดือน ธนสิริโชติ
admin สพป.น่าน เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
176
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองน่าน
 2. อำเภอแม่จริม
 3. อำเภอบ้านหลวง
 4. อำเภอนาน้อย
 5. อำเภอปัว
 6. อำเภอท่าวังผา
 7. อำเภอเวียงสา
 8. อำเภอทุ่งช้าง
 9. อำเภอเชียงกลาง
 10. อำเภอนาหมื่น
 11. อำเภอสันติสุข
 12. อำเภอบ่อเกลือ
 13. อำเภอสองแคว
 14. อำเภอภูเพียง
 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.น่าน เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
เอ็มอร อินนะลา
บ้านสะเลียม
เข้าระบบ 416 ครั้ง
อันดับ 2
พรวิมล ปาผล
บ้านน้ำเกี๋ยน
เข้าระบบ 256 ครั้ง
อันดับ 3
ภัทรวดี ปาริน
ชุมชนบ้านนาหลวง
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 4
กัญญารัตน์ ปัญญารัตนวงศ์
บ้านขึ่งงามมงคล
เข้าระบบ 102 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net