สุรภี พรหมสุข
admin สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
133
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 2. อำเภอพรหมคีรี
 3. อำเภอลานสกา
 4. อำเภอฉวาง
 5. อำเภอพิปูน
 6. อำเภอเชียรใหญ่
 7. อำเภอชะอวด
 8. อำเภอท่าศาลา
 9. อำเภอทุ่งสง
 10. อำเภอนาบอน
 11. อำเภอทุ่งใหญ่
 12. อำเภอปากพนัง
 13. อำเภอร่อนพิบูลย์
 14. อำเภอสิชล
 15. อำเภอขนอม
 16. อำเภอหัวไทร
 17. อำเภอบางขัน
 18. อำเภอถ้ำพรรณรา
 19. อำเภอจุฬาภรณ์
 20. อำเภอพระพรหม
 21. อำเภอนบพิตำ
 22. อำเภอช้างกลาง
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 76.69%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


24.39%
จำนวนนักเรียน  906 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  48 5.30
เตี้ย  14 1.55
เริ่มอ้วน+อ้วน  101 11.15
ผอม+เตี้ย  36 3.97
อ้วน+เตี้ย  22 2.43
ไม่มีภาวะ  685 ร้อยละ 75.61


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
อรัญญา ขนอม
วัดสโมสรสันนิบาต
เข้าระบบ 362 ครั้ง
อันดับ 2
ประภัสสร นวลมังสอ
วัดเขาขุนพนม
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 3
เวียร กิจผดุง
บ้านเขาหัวช้าง
เข้าระบบ 144 ครั้ง
อันดับ 4
รัตน์ติกาล ใจห้าว
วัดเทวดาราม
เข้าระบบ 136 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net