วันทนา รังสิมันตุชาติ
admin สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
232
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 31.25%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นิกร ด้วงนุ่ม
วัดปากควน
เข้าระบบ 573 ครั้ง
อันดับ 2
ดวงดาว คงจันทร์
วัดควนยาว
เข้าระบบ 258 ครั้ง
อันดับ 3
ผกามาศ รักไทยทอง
บ้านทุ่งโป๊ะ
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 4
สุนทรี บุญญานุพงศ์
วัดพระอานนท์
เข้าระบบ 139 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net