วิสนีย์ นุราช
admin สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
189
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.68%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 27.25%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อนงค์นาฎ ปิยวงศ์คีรี
วัดหลักช้าง
เข้าระบบ 231 ครั้ง
อันดับ 2
พรพิมล ศรีพุฒ
บ้านบางรูป
เข้าระบบ 193 ครั้ง
อันดับ 3
ณัฐธิดา พฤกษพนม
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้า
เข้าระบบ 163 ครั้ง
อันดับ 4
วิยดา รามฤทธิ์
วัดควนยูง
เข้าระบบ 139 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net