ธรณัส ศรีปราชญ์
admin สพป.นครราชสีมา เขต 6
 
จำนวนโรงเรียน
181
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 28.31%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อรุณรัศมี พลจันทึก
บ้านหนองผือ
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 2
อุทัย ทองนอก
บ้านคูขาดโสกรังสามัค
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 3
ศิริกัญญา บรรดาศักดฺิ์ไพศาล
บ้านเสมา
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 4
ศุภลักษณ์ เลิกนอก
บ้านดอนไผ่
เข้าระบบ 58 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net