กฤษณา พลรักษ์
admin สพป.นครราชสีมา เขต 5
 
จำนวนโรงเรียน
213
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 45.77%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
มนภร ดั้งขุนทด
บ้านโนนเต็ง
เข้าระบบ 327 ครั้ง
อันดับ 2
ทองด้วง ไชยณรงค์
บ้านประดู่งาม
เข้าระบบ 180 ครั้ง
อันดับ 3
พิมพ์พร แสนพันธุ์
บ้านหนองไทร
เข้าระบบ 159 ครั้ง
อันดับ 4
น้ำอ้อย ใจใหญ่
บึงคำคู
เข้าระบบ 143 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net